Czy jak dlaczego gdzie kiedy kto co ile – Poradnik 24h.pl


Jaki jest obraz inteligencji w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego?

Inteligencja jako pojecie społeczne i kulturowe stanowi swoistą „ kastę ”. Inteligencja bowiem jako grupa społeczna stanowi zawsze pewien obraz zasobów intelektualnych narodu. Ich wiedza ma reprezentować główne idee i wartości. To oni jak pisał Wyspiański Stanisław na przełomie XIX i XX wieku mają wieść prym nad resztą społeczeństwa. Autor w swym dramacie zatytułowanym ” Wesele ” ukazał dwie kontrastujące ze sobą warstwy społeczne: inteligencję i chłopów. Do zestawienia tego dochodzi podczas zabawy weselnej, w atmosferze wesołości i rozluźnienia szybko wychodzą na jaw prawdziwe zachowania prezentowane przez ich przedstawicieli.

Polecam wypracowanie realizujące tematykę:

http://www.wiedza24h.pl/artykul/334/wypracowanie_wesele_wyspianskiego_obraz_inteligencji.html#like

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.